Patent - Design - Varumärken - Förhandlingar

Patent

Patent skyddar tekniska lösningar och uppfinningar. Det är själva idéns utformning och användning som skyddas, vilket innebär att såväl produkter som metoder och användningar kan patenteras. Viktigt att komma ihåg är att en innovation inte får visas offentligt innan en patentansökan görs. Ett patent ger Dig ensamrätt att under 20 år använda uppfinningen yrkesmässigt, t.ex vid försäljning och tillverkning.Här har vi utvecklat ett koncept som maximalt stödjer din affärsprocess.

Varumärke

Varumärke är ett kännetecken med syfte att skilja dina varor och tjänster från andras. Ett varumärke kan bestå av ett eller flera ord, en figur eller en kombination av dessa. Ett varumärke kan också vara en utstyrsel där själva varan eller dess förpackning är särpräglad och fungerar som kännetecken. För att registreras ska varumärket ha egen särskiljningsförmåga för den typ av varor det används för. Att tänka på är att det inte får vara direkt beskrivande. TM står för "trademark" och används oftast för ett använt men ännu inte registrerat varumärke. Ett registrerat varumärke kan markeras med symbolen ® som visar att innehavaren av varumärket har rätten till märket.

Designskydd

Designskydd är ett utseendeskydd som kan erhållas för produkter eller produktdelar med ny och särpräglad formgivning. Alla sorters mönster kan skyddas, oavsett om de är av funktionell karaktär eller enbart har prydnadssyfte.Mönsterskydd kan med fördel användas som kompletterande skydd för patentskyddade produkter.

The page has some warnings