Patent - Design - Varumärken - Förhandlingar

"Det viktigaste är att en produkt går att sälja"

Vi hjälper dig använda patent och varumärkesskydd som ett led i den kommersiella processen.

Helheten är viktig och ju tidigare vi kommer in i processen, desto bättre råd kan vi ge!


The page has some warnings